Jak odnaleźć się w dżungli norm i zagwarantować bezpieczeństwo maszyn?
Aktualności Artykuły Bezpieczeństwo

Jak odnaleźć się w dżungli norm i zagwarantować bezpieczeństwo maszyn?

Wymagania, jakie na całym świecie stawia się maszynom i urządzeniom wykorzystywanym w przemyśle, to przede wszystkim bezpieczeństwo i niezawodność. Najważniejszym narzędziem ułatwiającym spełnienie tych wymagań są normy, ale ich poznanie i zrozumienie to niełatwy proces wymagający znajomości rynku i wielu lat doświadczenia.

Reklama
Jak rozwiązania niskokodowe w Przemysłowym IoT zmieniają reguły gry

Wyobraź sobie, że pracownicy Twojego klienta pracują w Korei Południowej z tą samą maszyną, co pracownicy Twojego klienta w Chinach, Brazylii czy Indiach. Każda maszyna spełnia obowiązujące wymagania formalne, techniczne, oraz te związane z bezpieczeństwem. Są one jednorodne dla wszystkich lokalizacji, w wyniku czego maszyny te są bardziej wydajne i tańsze w produkcji. Idealny świat jest niestety dość trudny do zrealizowania w praktyce.

Obowiązujące na całym świecie normy działają jak „blokady”, które albo zezwalają na stosowanie maszyn i urządzeń – jeśli spełniają one określone oczekiwania – albo wręcz zabraniają ich używania. Normy uważane są za formalne dokumenty, które ustanawiają kryteria dla dopuszczenia produktów, usług i procedur. Mogą być one stosowane do zagwarantowania, że produkty i usługi są odpowiednie do określonego zastosowania, porównywalne i kompatybilne.

Krajowy system norm i przepisów

Krajowy system norm i przepisów

Warunki umożliwiające wprowadzenie produktu w danej lokalizacji na świecie są bardzo zróżnicowane i zależą od lokalnych przepisów. Na przykład w UE stosuje się rozporządzenia (które mają zastosowanie jako wiążący akt prawny natychmiast po publikacji) lub dyrektywy (takie jak dyrektywa maszynowa) w celu sformułowania ogólnych wymagań bezpieczeństwa. Dyrektywy UE wchodzą w życie wtedy, gdy kraje UE wdrażają je jako przepisy krajowe. Weryfikacja spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa wymaga zatem niemałej wnikliwości i doświadczenia.

Konstruktorzy maszyn do wprowadzania nowych produktów stosują wymagania odpowiednich norm. Weryfikacja spełnienia tych wymagań jest najłatwiejsza, gdy istnieją szczegółowe normy zharmonizowane, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie „domniemania zgodności”.  Zastosowanie takich norm daje podstawę, aby uznać, że maszyna spełnia wymagania zasadnicze określone w załączniku I Dyrektywy Maszynowej.

Prawo dotyczące wymagań bezpieczeństwa różni się w zależności od kraju, a sama konstrukcja maszyny spełniająca wymagania Dyrektywy Maszynowej z odpowiednim oznaczeniem CE nie wystarcza, aby móc wykorzystać ją na całym świecie – nawet jeśli wysoki poziom bezpieczeństwa został osiągnięty zgodnie z prawem UE. Oznacza to, że gdy np. włoski producent maszyn chce wysłać maszynę do Korei Południowej, musi najpierw poznać wymogi krajowe obowiązujące w tym kraju, a gdy maszyna ma zostać dostarczona do Brazylii, musi spełnić tamtejsze specyfikacje (np. NR-12 „Bazpieczeństwo maszyn”). W Chinach od 2003 r. obowiązuje dla wybranych produktów obowiązkowa certyfikacja i oznakowanie zwane China Compulsory Certificate (CCC) i w przypadku eksportu maszyn do Chin konstruktor maszyn powinien sprawdzić, czy odpowiednie komponenty mają ten certyfikat.

Coraz więcej naszych klientów zwraca się do nas również przy realizacji projektów międzynarodowych w odniesieniu do wymagań nowego oznakowania UKCA obowiązującego w Wielkiej Brytanii. W zależności od rodzaju maszyny i oczekiwań klienta zakres wsparcia może obejmować ocenę ryzyka, opracowanie koncepcji bezpieczeństwa oraz ocenę zgodności międzynarodowej. W tym celu firma Pilz tworzy zazwyczaj międzynarodowy zespół ekspertów, który składa się z lokalnych konsultantów oraz specjalistów z odpowiednich krajów oraz, w stosownych przypadkach, z koordynatora międzynarodowego. Dzięki efektywnej i zgodnej współpracy razem z klientem dążą oni do uruchomienia maszyn w możliwie najszybszym czasie.

Międzynarodowe wsparcie PILZMiędzynarodowe wsparcie PILZ

Międzynarodowe wsparcie PILZ

Firma Pilz ma niezbędną wiedzę na temat aktualnych norm i przepisów oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny maszyn pod kątem bezpieczeństwa.  Wspiera swoją wiedzą klientów na całym świecie dzięki 42 spółkom zależnym i 17 partnerom handlowym, przez co może zapewnić lokalne wsparcie jako niezależny partner przy ocenie zgodności maszyn. Eksperci firmy Pilz aktywnie pomagają w kształtowaniu około 100 norm dotyczących produktów w prawie 80 komitetach normalizacyjnych, co pozwala im trzymać rękę na pulsie. Wiedza ta znajduje również odzwierciedlenie w usługach i szkoleniach w ramach międzynarodowego portfolio szkoleń firmy Pilz. W przypadku braku oficjalnych norm firma Pilz współpracuje z użytkownikami, stowarzyszeniami, władzami i instytutami badawczymi w celu wspólnego opracowania odpowiednich wytycznych.

źródło: Pilz

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings